Købmandsgården

Op                                              

 

    

Formand; Elli Hansen 98212062
40362109
elli18@live.dk
Næstformand: Ragna Jensen 98235013  
Kasserer  Alice Andreasen 98223197
40425216
alimo@privat.dk
Sekretær Marianne Mortensen 51338708 katla.mortensen@gmail.com
IT-hjemmeside Anni Richardsen 98225087 allanni@mail.dk
Supleant Grethe Pedersen 29910542  
Supleant Tove Bager 96442144
24815030